I am fucking crazy, but i am free
This is my mind .
Home Theme Instagram Submit

Pyhimys - Mä en ******* sua (via huoraaturpaan666)

yhtäkkii nyt jos multa kysytään niin tunteet on pois ja pois tulee pysymään
mä en oo katkera siit et se on ohi, mä oon katkera siit et sä olit
sä veit mult aikaa, ja aika on rahaa
mä haluun ne rahat takas
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter